കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

ഔദ്യോഗിക സംഘം

BACK

കമ്മീഷന്റെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാന്‍ താഴെപറയുന്ന ഔദ്യോഗിക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി (സര്‍ക്കാറിലെ അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറിക്ക്‌ താഴെയല്ലാത്ത റാങ്കുള്ള ഓഫീസര്‍)
 • രജിസ്‌ട്രാര്‍ (സര്‍ക്കാറിലെ GAD യില്‍ നിന്നും ജോയിന്റ്‌ സെക്രട്ടറി റാങ്കുള്ള ഓഫീസര്‍)
 • ഫൈനാന്‍സ്‌ ഓഫീസര്‍ (സര്‍ക്കാറിലെ GAD യില്‍ നിന്നും ജോയിന്റ്‌ സെക്രട്ടറി റാങ്കുള്ള ഓഫീസര്‍)
 • സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (GAD -ജനറല്‍ അഡ ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ നിന്നും)
 • അസിസ്റ്ററ്റുമാര്‍ (GAD യില്‍ നിന്നും)
 • ചെയര്‍മാന്റെ പിഎ (മറ്റു വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും)
 • ജൂനിയര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ / LDC (മറ്റു വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും)
 • ഓഫീസ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌ / ഡ്രൈവര്‍ (മറ്റു വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും)
 • തൂപ്പുകാര്‍

 • ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍

 • മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
  • 15/06/2013 മുതല്‍ 24/06/2013 :- ശ്രീ. മൊയ്‌തുണ്ണി
  • 18/07/2013 മുതല്‍ 07/10/2015 :- ശ്രീ. മുഹമ്മദ്‌
  • 08/10/2015 മുതല്‍ 30/06/2016 :- ശ്രീ. മോഹന്‍ലാല്‍ വി.എ
  • 01/07/2016 മുതല്‍ 30/12/2016 :- ശ്രീ. റാം പ്രകാശ്‌. ജി
  • 31/12/2016 മുതല്‍ 13/08/2019 :- ശ്രീമതി. ബിന്ദു തനച്ചി എം.കെ
  • 14/08/2019 മുതല്‍ 05/05/2021 :- ശ്രീ. ശരത്‌ചന്ദ്രന്‍ സി.എസ്‌
  • 05.05.2021 മുതല്‍ 04/05/2022 :- ശ്രീമതി. മിനിമോള്‍. വി.ജി
  • 26/05/2022 - തുടരുന്നു :- ശ്രീമതി. ദേവി.എല്‍.ആര്‍
 • രജിസ്‌ട്രാര്‍
  • 03/01/2014 മുതല്‍ 09/05/2016 :- ശ്രീ. പ്രേമചന്ദ്രന്‍ കെ.ബി
  • 10/05/2016 മുതല്‍ 31/05/2016 :- ശ്രീമതി. പ്രസന്നകുമാരി എം.സി
  • 30/06/2016 മുതല്‍ 29.06.2017 :- ശ്രീമതി. ഇ. നസീമ
  • 01/08/2017 മുതല്‍ 20/02/2019 :- ശ്രീമതി. മിനിമോള്‍ വി.ജി
  • 10/10/2018 മുതല്‍ 20/02/2019 :- ശ്രീ. എസ്‌. സബിന്‍ ഹുസൈന്‍
  • 21/02/2019 മുതല്‍ 05/03/2020 :- ശ്രീമതി. പ്രഭ. ബി
  • 11/03/2020 മുതല്‍ 08/06/2020 :- ശ്രീ. നജീബ്‌ എച്ച്‌
  • 09/06/20 മുതല്‍ 31/03/2021 :- ശ്രീ. അബ്ദുള്‍ മജീദ്‌ കൊക്കോട്ടില്‍
  • 29/06/2021 മുതല്‍ 02/03/2022 :-ശ്രീ. ദിലീപ്‌ കുമാര്‍. ടി
  • 03/03/2022 -തുടരുന്നു :- ശ്രീ. സുരേഷ്‌ കുമാര്‍. എസ്‌
 • ഫിനാന്‍സ്‌ ഓഫീസര്‍
  • 04/01/2014 മുതല്‍ 31/06/2014 :- ശ്രീ. ഗോപിനാഥന്‍
  • 01/07/2014 മുതല്‍ 30/06/2016 :- ശ്രീമതി. സബീഹ പി.എം
  • 29/05/2016 മുതല്‍ 25/09/2017 :- ശ്രീ. സുധീര്‍ പി.എസ്‌
  • 23/10/2017 മുതല്‍ 30/03/2022 :- ശ്രീ. തുഷാര ജോര്‍ജ്‌
  • 21/06/2022 - തുടരുന്നു:- ശ്രീ. ജയ്‌ മോഹന്‍. എന്‍
 • സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍
  • 21/01/2014 മുതല്‍ 09/05/2016 :- ശ്രീ. റോബര്‍ട്ട്‌ ഫ്രാന്‍സിസ്‌
  • 12/07/2016 മുതല്‍ 11/07/2019 :- ശ്രീ. അഷ്‌റഫ്‌. എ
  • 25/07/2019 മുതല്‍ 22/07/2021 :- ശ്രീ. അരുണ്‍ എം.എസ്‌
  • 06/09/2021 മുതല്‍ 05/09/2022 :- ശ്രീ. നൗഷാദ്‌ എം
  • 22/10/2021 - തുടരുന്നു :- ശ്രീ. ബി. ഹരികുമാര്‍