കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍

2013 ജൂണ്‍ 10ന്‌ കേരളാഗവര്‍ണ്ണര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച നിയമത്തിന്റെ (Ordinance - ഓര്‍ഡിനന്‍്‌സ്‌) അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍ ആരംഭിച്ചു

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

കമ്മീഷന്‍

P.K. Haneefa

  • പി. കെ. ഹനീഫ
    ചെയര്‍മാന്‍‍
Adv. Bindhu M. Thomas

  • അഡ്വ. ബിന്ദു എം.
    അംഗം
Adv. Mohammed Faisal

  • അഡ്വ. മുഹമ്മദ്‌ ഫൈസല്‍
    അംഗം‍

ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങള്‍

ജാതി, മത, ലിംഗ, പ്രാദേശിക ഭേദമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും ഭാരതീയപൗരന്മാര്‍ക്ക്‌ ഉറപ്പുനല്‍കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്‌ നമ്മുടെ ഭരണഘടന. കൂടാതെ സാമൂഹ്യപരമായും.....

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശകഗ്രന്ഥം(കൈപ്പുസ്‌തകം)

KSCM (Kerala State Commission for Minorities) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കൈപ്പുസ്‌തകത്തില്‍ ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ളതും,

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍

ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനില്‍ പരാതി നല്‍കുവാന്‍ ആര്‍ക്കാണ്‌ കഴിയുക. പരാതി നല്‍കാന്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫീസോ, കോര്‍ട്ട്‌സ്റ്റാംപോ ആവശ്യമുണ്ടോ?

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഗ്യാലറി